เปิดขายบัตร วอลเลย์บอล คัด โอลิมปิก จำหน่ายราคาบัตร

เปิดขายบัตร วอลเลย์บอล คัด โอลิมปิก จำหน่ายราคาบัตร 500 / 300 / 200 บาท
ยกเว้นวันที่ 11-12 จำหน่ายราคาบัตร 600 / 400 / 300 บาท