สมาคมฯ ประกาศชื่อนักตบชาย คัดลุย U20 เอเชีย 26 คน

         สมาคมลูกยาง ประกาศชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เตรียมเป็นทีมชาติไทย U20 ชิงแชมป์เอเชีย

         สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬา ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและในการคัดเลือกเป็นผู้เล่นทีมชาติไทย ในรายการ วอลเลย์บอลเยาวชนชาย อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2020

1. คงกะพัน ทองคำขาว
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด วิสาขา
ตำแหน่ง ตัวเซต

2. นัฐพล นันทะ
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่ง ตัวเซต

3. กิตติชัย สังเฆียน
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง ตัวเซต

4.เอกภพ นามวิจิตร
ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง ตัวเซต

5. นันทวัฒน์ สุพรรณการ
ส่วนสูง 195 เซนติเมตร
สังกัด ไดมอนด์ ฟู้ด
ตำแหน่ง ตัวเซต

6. ศิริชัย บุญธรรม
ส่วนสูง 172 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

7. ณรงค์ฤทธิ์ จันทสิงห์
ส่วนสูง 165 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

8. อัษฎายุธ สมนอก
ส่วนสูง 178 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

9. สุภชัย คำหอม
ส่วนสูง 163 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
ตำแหน่ง ตัวรับอิสระ

10. ธนัสถ์ บำรุงภักดี
ส่วนสูง 191 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น
ตำแหน่ง หัวเสา

11. ฐาปกรณ์ คำแสง
ส่วนสูง 184 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง หัวเสา

12. พงศ์ศิริ สว่างศรี
ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
สังกัด นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
ตำแหน่ง หัวเสา

13. ศุภกร เจนไธสง
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
ตำแหน่ง หัวเสา

14. อับราฮัม แอนโคมาห์
ส่วนสูง 185 เซนติเมตร
สังกัด ไดมอนด์ ฟู้ด
ตำแหน่ง หัวเสา

15. คมศร ภาษี
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
ตำแหน่ง หัวเสา

16. ชยุตม์ คงเรือง
ส่วนสูง 193 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง บอลเร็ว

17. สุรศักดิ์ เสนาวงษ์
ส่วนสูง 195 เซนติเมตร
สังกัด ไดมอนด์ ฟู้ด
ตำแหน่ง บอลเร็ว

18. เดชวัฒน์ แจ้งสว่าง
ส่วนสูง 193 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่ง บอลเร็ว

19. ณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา
ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียน​นว​มิ​นท​ราชู​ทิศ ​มัชฌิม จ.นครสวรรค์
ตำแหน่ง บอลเร็ว

20. สุระเดช คำหอม
ส่วนสูง 186 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียน​นว​มิ​นท​ราชู​ทิศ ​มัชฌิม จ.นครสวรรค์
ตำแหน่ง บอลเร็ว

21. อุกฤษฏ์ อุปถัมภ์
ส่วนสูง 188 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนท่าชัยวิทยา จ.สุโขทัย
ตำแหน่ง บอลเร็ว

22. วัชรชัย แปงจิตต์
ส่วนสูง 190 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง บอลเร็ว

23. สุทธิพงษ์ดร คำหลัก
ส่วนสูง 198 เซนติเมตร
สังกัด ไดมอนด์ ฟูุ้ด
ตำแหน่ง บีหลัง

24. พสิษฐ์ สุแก้ว
ส่วนสูง 192 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ตำแหน่ง บีหลัง

25. ธีรภัทร์ โยธาจันทร์
ส่วนสูง 194 เซนติเมตร
สังกัดที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง บีหลัง

26. จตุพล ดุจมยูร
ส่วนสูง 183 เซนติเมตร
สังกัด โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง บีหลัง

        นักวอลเลย์บอลที่ลงทะเบียนมา และผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องมารายงานตัวเพื่อทดสอบทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 21 ก.พ. 2020 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อทดสอบรอบ 2 ในด้านการปฎิบัติ ช่วงเวลา 13.00 น. ที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ 1  สนามจันทรุเบกษากองทัพอากาศ ดอนเมือง

     เนื่องจากนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพสมาคมกีฬาบอลจะแจ้งให้ทราบโดยจะต้องรายงานตัวและเก็บไว้ฝึกซ้อมในวันที่ 1 มี.ค. 2020 ที่อาคารทดสอบสมรรถภาพ 1 สนามจันทรุเบกษากองทัพอากาศดอนเมือง